Inbouw CTEC acculader (2023)

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig (beginner) Benodigde tijd: circa 10 tot 20 minuten.
Praktijkvoorbeeld

De auto in kwestie voor het inbouw proces: een Alfa Romeo Spider IV 2.0 uit 1991. Deze moderne klassieker ziet de buitenwereld voornamelijk op zomerse dagen. Aangezien deze Spider uit Nederland komt, is dat een beperkt aantal dagen per jaar. Na een tijdje stil staan (winter) is de accu bijna altijd leeg. Kleine stroomverbruikers (alarm, klokje) zorgen ervoor dat de lading van de accu langzaam maar zeker afneemt. Dat gebeurt overigens altijd als de auto langere tijd stilstaat, ook zonder dat er stroomverbruikers aanwezig zijn.

Niet alleen is het leeglopen vervelend maar in de winter kan een lege accu gemakkelijk defect raken en dat betekent in het voorjaar eerst een nieuwe accu kopen voor u weer kunt rijden.

Wij besloten dus een CTEK druppellader in te bouwen in deze auto. Een goed besluit dat navolging kreeg bij niet de minste auto-bouwer.

Inbouw in 10 stappen

1. Benodigdheden

Om een CTEK acculader in uw auto in te bouwen heeft u de volgende artikelen nodig:

– Een ringsteeksleutel om de accupolen los te maken (meestal 10 mm)

  • Een staalborstel of wat schuurpapier om de accupolen schoon te borstelen
  • Een stevige schroevendraaier
  • De CTEK lader (klik hier voor het meest geschikte type).

We hebben gekozen voor de XS3600 omdat deze een lege accu in relatief korte tijd weer oplaadt. We hadden ook een XS800 kunnen gebruiken. Die volstaat indien men alleen de accu “op peil” wil houden. Voor zwaardere accu’s (> 60 Ah) en voor bijvoorbeeld bestelbusjes (diesel) of campers kan het verstandig zijn voor het nog iets zwaardere type XS 7000 te kiezen.

Er zijn overigens ook modellen voor klassiekers met 6 Volt installatie of voor 24 Volt (vrachtwagens, grote campers of boten).

2. Inhoud van de verpakking
Eerst maken we de verpakking open. Daar treft u aan:

– De CTEK acculader (A)

  • Een aansluitkabel met schroefoogjes voor op de accu (B)
  • Een aansluitkabel met klemmen voor op de accu (C)
  • Uiteraard vindt u ook een instructieboekje in de verpakking

Voor de klassieker en auto’s/campers die lange tijd niet gebruikt worden gebruiken we een aansluitkabel met schroefoogjes. Dat is heel handig omdat u met een speciale stekerverbinding de CTEK lader binnen enkele seconden kunt aansluiten of loshalen. Deze aansluitsnoertjes kunt u los bijbestellen indien u meerdere auto’s of motoren wilt voorzien van een dergelijke aansluiting.

Voor incidenteel gebruik aan andere auto’s kunt u gebruik maken van het snoertje met de krokodillenklemmen (C). Ook hiermee kan de lader snel aan de accu worden gekoppeld.

3. Zoek de accu
Lokaliseer eerst de accu. Bij de meeste auto’s vindt u de accu ergens onder de motorkap (soms onder een kunststof deksel).

Bij een Alfa Spider IV kun je onder de motorkap lang zoeken zonder een accu te vinden. We verplaatsen de speurtocht dus naar de achterkant van de auto.

4. Accu gevonden!
Bij deze Spider bevindt de accu zich in de kofferbak, aan de rechterzijde onder een stukje bekleding.

Nu is een goed moment om deze uit de doos te halen. Voordat u echter gaat sleutelen moeten we het even hebben over veiligheid!

5. Denk aan uw veiligheid

Denk altijd aan uw persoonlijke veiligheid, ook bij relatief eenvoudige klusjes als deze!

Bij onze auto wordt de accu op zijn plaats gehouden door middel van een stalen beugel die gevaarlijk dicht bij de pluspool zit. Aangezien deze beugel verbonden is met massa kan bij het sleutelen aan de pluspool gemakkelijk kortsluiting ontstaan welke kan leiden tot hevige vonken en dus brand en brandwonden. NB. De kortsluitstroom kan oplopen tot enkele honderden ampères. Voldoende hoog om een steeksleutel volledig te laten smelten.

In dit geval maken we daarom eerst de beugel los. De accu kan nu ook iets naar voren worden getrokken zodat we er beter bij kunnen.

Nu maken we als eerste de min pool (-) van de accu los en daarna pas de plus (+). Dat is de veilige volgorde. Mocht u na het loskoppelen van de minpool per ongeluk sluiting maken tussen de plus-pool en de massa (bijvoorbeeld met uw steeksleutel) dan kan er niets gebeuren. De massa is nu namelijk niet meer verbonden met de accu.

Om straks bij het weer monteren goed contact te waarborgen tussen de klemmen en de accu maken we nu de polen schoon met een staalborstel of een stukje schuurpapier. Je kunt ze tevens invetten met een beetje vaseline om oxideren te voorkomen. Meestal moeten de klemmen iets worden uitgebogen om ze weer “klemvast” op de polen te kunnen schroeven. We doen dat door met een stevige schroevendraaier de klemmen iets uit te buigen. Maak nu ook even de klemmen aan de binnenzijde schoon en vet ze in met vaseline.

6. Kabel aansluiten (I)
We gebruiken de kabel met de schroefoogjes (kabel B bij punt 2).

De rode draad verbinden we met de pluspool van de accu. In ons geval hebben we een paar extra sluitringen (uit de rommeldoos) gebruikt om e.e.a. netjes te monteren.Druk de klem stevig op accupool en zet de moer weer vast met de steeksleutel.

Doe vervolgens hetzelfde met de min-pool (zwarte draad).

7. Kabel aansluiten (II)
Nu zijn zowel de plus als min aangesloten. De plus-pool is voor de veiligheid vaak afgedekt met een kunststof beschermkapje. In ons geval wilde dat kapje niet goed blijven zitten. Dat hebben we opgelost door er een nylon “tie-wrap” omheen te doen. Zo is het risico van kortsluiting vrijwel geëlimineerd.

8. CTEK aansluiten
Sluit nu eerst de CTEK lader aan op het gemonteerde snoertje. Let op: de steker kan er maar op 1 manier in. Sluit daarna pas de CTEK aan op het lichtnet. Het laden kan nu beginnen.

N.B. Indien nu het lampje met het uitroepteken gaat branden (!) dan heeft u de polariteit verkeerd om. Dat wil zeggen dat plus en min verwisseld zijn. Controleer of de rode draad wel aan de plus-pool zit en corrigeer zo nodig de aansluiting.

9. CTEK aansluiten (CTEK XS3600 en hoger)
Indien u in het gelukkige bezit bent van een CTEK XS3600 of hoger dan kunt u de lader instellen (met de knop ”mode”) op verschillende type accu’s (auto/motor/AGM). Bij de CTEC XS/XC 800 kan dit niet.

Bij normaal gebruik stellen we de lader altijd in op de stand “Auto”. De “Winter” stand (met het ijskristalletje) gebruikt u alleen indien de temperatuur permanent laag is (minder dan 5 graden C). De “Motor” stand is voor accu’s met beperkte capaciteit (< 14 Ah) zoals die gebruikt worden in b.v. motorfietsen en scooters.

Alle CTEK laders geven een indicatie of de accu leeg of vol is. U ziet of de foto dat deze accu niet volledig opgeladen is. Na verloop van tijd (afhankelijk van de capaciteit van de accu en capaciteit van de lader) springt het lampje over naar ”vol” en gaat het snelladen over in druppelladen.

10. Klaar!
Het inbouw proces is nu klaar. De accu isoptimaal beschermd tegen leeglopen! De CTEK lader is in dit geval permanent aan de accu gekoppeld. In de stalling kan de stroom er dan ook continu op blijven staan. De CTEK bepaalt zelf wanneer er bijgeladen dient te worden en houdt zodoende de acculading op peil. Dat komt de levensduur van de accu ten goede (het regelmatig opladen vanuit leegstand verkort de levensduur van een accu). De koppeling van kabel B kunt u eventueel ergens wegwerken zodat het aansluiten nog eenvoudiger is.

Als het straks zomer wordt mag de Alfa Spider weer toeren en hoeven we niet meer bang te zijn voor startproblemen door een lege accu.

N.B. Kabel C (met de krokodillenklemmen) hebben we in dit geval niet nodig. Bewaar deze kabel voor incidenteel gebruik van de CTEK lader ten behoeve van andere auto’s.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inbouw? Aarzel dan niet en neem contact met ons op of kom gerust langs in onze winkel. Hopelijk tot ziens!

Bekijk ook

Acculaders CTEK

CTEK Druppelladers

Assortiment acculaders en meetapparatuur

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 26/07/2023

Views: 5993

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.